Miškotvarkos projektai

Miškotvarkos projektai

Norint, kad miškų tvarkymas, naudojimas ar kirtimas būtų teisiškai legalus, reikia paruošti planą, kuris atitiktų visus galiojančius miškų priežiūros reikalavimus. Toks planas yra vadinamas miškotvarkos projektu. Jis yra reikalingas kiekvienam miško savininkui, nesvarbu, ar jis planuoja mišką kirsti, retinti ar atlikti kitus miškų ūkio paskirties darbus. Savininkams, kurie turi mažiau nei 3 hektarus miško, miškotvarkos projekto rengti neprivalo, tačiau turi pasirūpinti kitais reikalingais dokumentais (želdinimo projektu, įvertinimo aktu, biržės atrėžimo brėžiniu, taškavimo lapu).

Miško priežiūra reikalauja ne tik pastangų, bet ir tvarkingos dokumentacijos, t. y. pagal reikalavimus parengto ir patvirtinto projekto. Miškotvarkos projektas galioja 20 metų, jei miško plotas yra mažesnis nei 10 hektarų. Projekte turi būti įvardinti miško atkūrimo darbai, medžių rūšis ir tankumas, kada ir kokie miško kirtimo darbai bus vykdomi. Profesionaliai ruošiami miškotvarkos projektai yra sudaromi laikantis gamtosaugos reikalavimų bei numatytų teisės aktų.

Miškotvarkos projektai individualiems poreikiams

UAB „Archigrupė“ teikia kokybiškas ir ilgamete patirtimi paremtas miškotvarkos projektų rengimo paslaugas. Teikiame profesionalias konsultacijas miško valdos klausimais, o darbus vykdome glaudžiai bendradarbiaudami su miškų savininkais. Miškotvarkos projektus rengia tik kvalifikuoti specialistai, turintys miškotvarkos rengimo atestatus bei miškininkystės išsilavinimą. Pagal pageidavimą, projektas gali būti rengiamas vienai arba kelioms miško valdoms. Teikiame tokias miškų valdos paslaugas:

• Rengiame miškotvarkos projektus, atitinkančius visus teisės aktus;

• Bendraujame su atsakingomis institucijomis projekto pavirtinimui;

• Teikiame konsultacijas miškų valdos ir projektų rengimo klausimais;

• Darbus vykdome operatyviai, jums patogiu metu, per trumpiausią įmanomą laiką.

Jeigu jums reikia parengti miškotvarkos projektą, tačiau nežinote, nuo ko pradėti, susisiekite su mumis ir mes ne tik jus pakonsultuosime, bet ir patys atliksime visus miškotvarkos projekto rengimo darbus už jus. Su savimi turėkite asmens tapatybės, miško nuosavybės teisę įrodančius dokumentus bei pažymą apie sklypo registraciją. Miškotvarkos projekto kaina įprastai yra apskaičiuojama pagal miško valdos dydį ir aplink esančių miškų būklę. Skambinkite, teiraukitės ir gaukite visą informaciją bei tikrų miškininkystės specialistų pagalbą.

Grįžti