Miškininkytės
ir geodezijos paslaugos

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „ARCHIGRUPĖ“ turinti patirties įmonė, teikianti miškininkystės paslaugas, vykdanti žemės sklypų ir statinių kadastrinius, geodezinius, topografinius matavimus, žemės sklypo projektavimo, formavimo, inventorizacijos darbus, baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas, rekonstruoto statinio įteisinimas ir namo pridavimas.


Įmonė siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma efektyviai ir stengiamasi kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Siekiant užsibrėžtų tikslų bendrovė:

• užtikrina, kad aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems vadybos sistemos tikslams;


• įsipareigoja užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;


• siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;


• įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;


• siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.


Direktorius Antanas Stepulaitis

Paslaugos